Diensten

Wij verzorgen de volledige boekhouding van A tot Z. Bij de opstart geven wij u raad op welke manier U de documenten het best kan bijhouden en bezorgen.

Vervolgens kunnen wij volgende werkzaamheden uitvoeren:

Opstart:

 • Haalbaarheidsstudie
 • Kiezen vennootschapsvorm / eenmanszaak
 • Financieel plan
 • Administratieve formaliteiten KBO / BTW / Sociaal verzekeringsfonds
 • Financieringsmogelijkheden bespreken

BTW :

 • Aankoopfacturen verwerken
 • Verkoopfacturen verwerken
 • Financiële documenten inboeken
 • BTW aangifte ( Maandelijks/ kwartaal) indienen
 • BTW listing indienen
 • Intracommunautaire listing indienen
 • Terugvordering buitenlandse BTW

Boekhouding:

 • Tussentijdse afsluitingen
 • Jaarlijkse afsluitingen
 • Opstellen balans en resultatenrekening
 • Resultaatsanalyse

Fiscaliteit:

 • Opstellen en indienen van personenbelasting
 • Opstellen en indienen van vennootschapsbelasting
 • Diverse belastingformaliteiten
 • Begeleiding bij controles en geschillen met de fiscale administratie
 • Streven naar optimalisatie

Vennootschapsrecht:

 • Opstellen jaarrekening
 • Assistentie bij de algemene vergadering
 • Neerlegging van de jaarrekening
 • Bijstand bij ontslag en benoeming raad van bestuur
 • Diverse publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
 • Advies bij statuten