Tools

Balanscentrale Nationale Bank van België
het raadplegen van de neergelegde jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België

Controle geldigheid Europees BTW-nummer
Bij intra-communautaire leveringen (zonder btw) is één van de voorwaarden dat de leverancier nagaat of de afnemer in eigen land wel een geldig btw-nummer heeft.
Op deze website kunt u de geldigheid verifiëren; het is aangewezen om het bewijs van opvraag af te drukken en bij uw uitgaande factuur te bewaren, voor het geval u btw-controle krijgt.

Kantorengids fiscale administratie
Per domein (kadaster, particulier, professioneel, registratie) is er een belastingkantoor bevoegd. U kunt hier nagaan welk kantoor er van toepassing.

KBO Public Search
Het KBO toont de publieke gegevens van alle ingeschreven (zowel actieve als stopgezette) ondernemingen (eenmanszaken en vennootschappen). Ook kunt u hier nagaan of uw klant onderworpen is aan de BTW-wetgeving

Mandatenbeheer
De elektronische toepassing om uw volmacht te geven aan ons kantoor om zowel BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting,… in te kunnen dienen. De handleiding om uw volmacht correct aan te maken of te ondertekenen, vindt u hier terug.

MyMinfin
Uw persoonlijk dossier bij FOD Financiën. U vindt hier onder andere de meeste fiches terug voor het invullen van uw aangifte in de personenbelasting. Daarnaast kunt u ook uw aanslagbiljetten raadplegen. 

Omzetten ondernemingsnummer in gestructureerde mededeling
Deze mededeling is dienstig om uw BTW of voorafbetalingen van de belastingen te voldoen.  Wanneer u betalingen doet zonder deze mededeling, riskeert u een boete.

Bereken uw verkeersbelasting
Met deze tool kunt u zelf uw belasting op inverkeerstelling of jaarlijkse verkeersbelasting uitrekenen.

Bereken uw onroerende voorheffing
Met deze toepassing kunt u makkelijk uw te betalen onroerende voorheffing berekenen.

Bereken uw huurindexatie
Met deze applicatie kunt u automatisch de nieuwe geïndexeerde huurprijs van uw woning laten berekenen.

IBAN/BIC-calculator
Bereken uw IBAN en BIC-code van je Belgisch bankrekeningnummer.